தவம்…!

விடியலைத் தேடிய தவம் காத்திருப்பாய் தொடர்கிறது, உன் விழிகளின் தரிசனம் இந்தப் பூமியையும் 8