பனித்தாக்கத்தில் சுவாச உறுப்புகளை தற்காத்து கொள்ள இலகுவான தீர்வு!

29/01/2018 ராகவி 0

குளிர்காலத்தில் தொண்டையையும், மார்பகத்தையும் சளியும், இருமலும் ஆக்கிரமிக்கும். அதிகாலை பொழுதில் அவற்றின் தாக்கம் 8