வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 25வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு!

வங்கக்கடலில் வீரகாவியம் படைத்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவுகள் சுமந்த 8

நாட்டுப்பாட்டாளர் திரு.மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு!

04/12/2017 ஈழவன் 0

நாட்டுப்பாட்டாளர் திரு.மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு!

நடுகல் நாயகர்களுக்கான எழுச்சி நிகழ்வும் அன்னை பூபதியின் நிகழ்வும்-சுவிஸ்!

24/04/2017 ஈழவன் 0

மாவிலாற்றிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை வீரகாவியம் படைத்த நடுகல் நாயகர்களுக்கான எழுச்சி நிகழ்வும், அன்னை 8

தமிழின அழிப்புக்கு நீதிகோரி விழிப்புணர்வு ஊர்திசுற்றுப்பயணம் – யேர்மனி!

தமிழர் வரலாற்றிலே மறக்க முடியாத நாட்கள், நீண்ட பெரு வலியுடன் ஈழத்தமிழர்களின்இறுதி மூச்சுக்காற்று 8

ஆனந்தபுரம் வீரகாவியமான வீரமறவர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு-பிரான்ஸ்!

மூன்று தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழீழ மண்ணின் ஆயுதவிடுதலைப்போராட்டத்தின் அசைவியக்கத்தையே ஒரு கணம் உலுப்பி 8