செஞ்சோலை நினைவுகளோடு யாழ் நூலகத்தில் நடந்தேறிய’சுவாசம் மட்டுமே சுடுகலனாய்’ கவிதைநூல் வெளியீட்டு விழா.!

12/02/2018 ஈழவன் 0

செஞ்சோலை சிறுவர் இல்லத்தில் மாணவியாக வளர்ந்த வன்னிமகள் எஸ்.கே.சஞ்சிகா எழுதிய ‘சுவாசம் மட்டும் 8

மக்கிய சிந்தனை…!

10/02/2018 தூயவன் 0

வடமராட்சிக்கிழக்கு மண் துரோகங்களின் காலிடையில்! உடலிலே ஆடையற்று அம்மணமாய் அலைவதுபோல் விலைபோய் வீரியமிழந்து 8

ஏமாற்றம்…!

17/01/2018 தூயவன் 0

நம்பிக்கை வார்த்தைகள் காற்றோடு காற்றாக கலந்து கானல் நீராக கரைகின்றபோது ஏமாற்றம் சிம்மாசனம் 8

எங்கே! எங்கே! எங்கே..!

20/11/2017 ஈழவன் 0

(இ.நாகலிங்கம்.) தன்னையே தான்துறந்து, தன்னையே தான் இழந்து எமக்காக,எம்வாழ்வுக்காக, தமிழினத்துக்காக, எம்சந்ததிக்காக சுதந்திரதேசத்துக்காக, 8

தவம்…!

விடியலைத் தேடிய தவம் காத்திருப்பாய் தொடர்கிறது, உன் விழிகளின் தரிசனம் இந்தப் பூமியையும் 8