வவுனியா பாரதிபுரத்தில் சிறுவனுக்கு ஏற்பட்ட விபரிரதம்![காணொளிபடங்கள் இணைப்பு]

இன்று மாலை 5.30 மணியளவில் வவுனியா பாரதிபுரம் 50வீட்டுத்திடம் கிராமத்தில் இரண்டு சிறுவர்கள் 8