யாழில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு நல்லிணக்க பிரகடனம்!

யாழ் மாவட்டத்தில் இனங்களுக்கிடையில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் 8

தங்க பிஸ்கட்டுக்களை விழுங்கி இலங்கையர் மும்பையில் கைது.!

இந்தியாவிலிருந்து தங்க பிஸ்கட்டுக்களை கடத்த முயற்சித்த இலங்கையர் ஒருவர் மும்பைவிமான நிலையத்தில் கைது 8