தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் நினைவாக புதுவை இரத்தினதுரை சிறப்பு கவிதை.![காணொளி இணைப்பு]