யாழில் மாமனிதர் ஜோசப் பரராஜசிங்கத்தின் 11ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் பொ.கஜேந்திரன் உரை!