சென்னை மெரினாவில் சென்னையை அதிரவிட்ட தமிழக இளைஞர்கள்![காணொளி இணைப்பு]

ஜல்லிக்காக தானாக கூடிய இளைஞர் கூட்டம். சென்னையை அதிரவிட்ட தமிழக இளைஞர்கள்.
இதை பார்த்தாவது தடை நீக்குங்கள். இல்லையென்றால் தமிழக இளைஞர்கள் எதற்கும் தயங்க மாட்டார்கள்.
-Velanja Madurai-