கனடாவில் முதலமைச்சர் திரு சி வி விக்னேஸ்வரன் ஊடக சந்திப்பு[காணொளி இணைப்பு]