ஐநா அரங்கில் உரிமை கேட்ட இயக்குனர் வ.கௌதமன் உரை!

ஐநாவே எங்களின் மரபு வழி தமிழகத்தை காப்பாற்றுங்கள் .ஐநா அரங்கில் உரிமை கேட்ட
இயக்குனர் வ. கௌதமன்.