கொள்கையில் உறு­தி­யான மாற்று அணி உரு­வா­வதை தடுக்க சுரேஷ் ஏமாற்­றப்­பட்­டுள்ளார்!