வவுனியாவில் தமிழ்த் தேசியப் பேரவையின் தூய கரங்கள் தூய நகரம் நடவடிக்கை ஆரம்பம்!

தென்மராட்சியினை தொடர்ந்து வவுனியா மாவட்ட தமிழ்தேசிய மக்கள் முன்னணி தூயகரம் தூயநகரம் வேலைப்பாட்டை இன்றைய தினம் குருமன் காட்டு கோவில்வீதி முதலாம் ஒழுங்கை முதல் குருமன் காட்டு பிள்ளையார் கோவில் வரையான பகுதிகளில் விளம்பரங்களை அகற்றி துப்பரவு நிகழ்வுகளை ஆரம்பித்தனர்.
தாண்டிக்குளம் வேட்பாளர் மற்றும் கட்சி உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து இச்செயலை செய்தனர். இதனை நேரில் பலர் பார்த்து பாராட்டியிருந்தனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*