மனிதம் எங்கே போனது?

மனிதம் எங்கே போனது?

கவியாக்கம் -தீபன்
இசை -தீபன்
ஒளித்தொகுப்பு -தீபன்
பின்னனி குரல் -விஜி
வெளியீடு -கலைச் சடர்
Powered by Blogger.