தமிழக தொப்பிள்க்கொடி உறவுகளின் நீதிக்காக ஒன்றுகூடுவோம்-பிரான்ஸ்!

பாரிசு இந்தியத் தூதுவராலயத்தின் முன்றலில் எதிர்வரும் 28.05.2018 திங்கட்கிழமை பகல் 15.00-17.00வரை
காலம்:-28.05.2018(திங்கள் )இடம்:-Ambassade d'Inde, (இந்தியத் தூதுவராலையம பிரான்சு முன்பாக)


13-15 Rue Alfred Dehodencq, 75016 Paris
Metro(9)
Arrêt :-la muette
தொடர்புகளுக்கு:-
0662846606(தமிழ்ச்சங்கங்களின்கூட்டமைப்பு)
தகவல்:- தமிழீழ மக்கள் பேரவை-பிரான்சு
Powered by Blogger.