நடத்தும் மாதாந்த இலக்கியக் கலந்துரையாடல் 30-06-2018

ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்
ஆனி மாத இலக்கியக்கலந்துரையாடல்

அறிவியல் தமிழ்  2


சிறப்புப் பேச்சாளர்கள் உரை:
 
கம்பராமாயணத்தில் மேலாண்மை” - பேராசிரியர்சு.பசுபதி 

தமிழியல் பாரம்பரியத்தில் அறிவியல் தடங்கள்” - கலாசூரி .சிவநேசச்செல்வன் MA
 
திருமந்திரத்தில் அறிவியல் தடங்கள்” - வைத்திய கலாநிதி.லம்போதரன்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு
 
"புத்தகம் புதிது" - முனைவர்செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் 

 
நாள்30-06-2018
நேரம்மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கமண்டபம்
Unit 7, 5633, Finch avenue East,
Scarborough,
M1B 5k9
(Dr. Lambotharan's Clinic - Basement)
தொடர்புகளுக்குஅகில் 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன்அழைக்கிறோம், அனுமதி இலவசம்
Powered by Blogger.