செல்வ சந்நிதி முருகன் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் உற்சவம்!

ஈழத்தில் வரலாற்றுப் பிரசித்திபெற்ற யாழ்.வடமராட்சி தொண்டைமானாறு செல்வச் சந்நிதி ஆலயம் வருடாந்தப் பெருந்திருவிழாவின்உற்ச்சவ ஒன்பதாம் நாள் 19.08.2018 ஞாயிக்கிழமை 
 சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.