மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி மாசிமக மகா காளி அம்பாளின் அபிஷேகமும் தீபாராதனைகளும்!

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்தின் இன்று இடம்பெற்ற
மாசிமக மகா காளி அம்பாளின் அபிஷேகமும் தீபாராதனைகளும்.

No comments

Powered by Blogger.