பண்ணைவெட்டுவான் கிராமத்தில் மாணவர்களுக்கு மண்வாசனை கற்றல் உதவி!

மண்வாசனை திட்டத்தின் ஊடாக அவர்களின் நிதியுதவியில் பண்ணைவெட்டுவான் கிராமத்தில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு புத்தகப்பை கொப்பிகள் போன்றவை வழங்கி வைக்கப்பட்டது...

No comments

Powered by Blogger.