பிரித்தானியாவில் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் 10ம் ஆண்டு நினைவெழுச்சி வார இறுதி நாள் உணவுத் தவிர்ப்பு!!📷

பிரித்தானியாவில் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் 10ம் ஆண்டு நினைவெழுச்சி வார இறுதி நாள் உணவுத் தவிர்ப்புப் போராட்டமும்,வீதியோரக் கண்காட்சியும்,துண்டுப் பிரசுர விநியோகமும்  நடைபெற்று வருகிறது.
Powered by Blogger.