கனடா மேருபுரம் ஸ்ரீ மஹா பத்ரகாளி அம்மன் தேவஸ்தானம் ப்ரம்மோற்சவ மகோற்சவம் விஞ்ஞாபன அழைப்பிதல் 2019!📷

கனடா மேருபுரம் ஸ்ரீ மஹா பத்ரகாளி அம்மன் தேவஸ்தானம் ப்ரம்மோற்சவ மகோற்சவம்    விஞ்ஞாபன அழைப்பிதல் 2019!
அனைவரும் வருக! அம்பாள் அருள் பெறுக!

No comments

Powered by Blogger.