தைப் பொங்கலைக் கொண்டாட பிரித்தானியாத் தமிழ் சமூகம் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது!

 தமிழ் மரபுத்திங்களின் ஒரு பகுதியாக, வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் தைப் பொங்கலைக் கொண்டாட பிரித்தானியாத் தமிழ் சமூகம் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது.கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், பாரம்பரிய இனிப்புகள் மற்றும் பண்டிகைகளுடன், மூத்த அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பரந்த தமிழ் சமூகத்துடன் கொண்டாடும் மாலையை அனுபவிக்க வாருங்கள்.

Mark Tamil Heritage Month and celebrate Pongal with senior leaders from across UK politics in the heart of London in Westminster. Enjoy the spectacular performances, delicious free traditional food and the festivities. Join us with your family and friends at Pongal in Westminster. Tickets selling fast - reserve your seat now.
Please see below links to background information about the impactful event, Pongal in Westminster and the organisers:
We will warmly welcome any additional individuals and/or community organisations wishing to be an active part of Pongal in Westminster 2024 organising committee. If you are interested please direct message me. Nandri
Monday 15th January 2024
6 pm (doors open at 5.30 pm)
Church House,
Westminster
Dean’s Yard
Great Smith St,
London
SW1H 9NH
What tube station is near Church House Westminster?
St James's Park tube station.
கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.