நடுக்கடலில் சுறாவிடம் சிக்கிய காவல் அதிகாரிகள்.!


மீனவர்கள் மது அருத்தியுள்ளனரா என்பதை சோதிக்க கடலுக்குள் சென்ற காவலர்கள் எதிர்பாராவிதமாக ஒரு ராட்சத சுறா மீனிடம் சிக்கிக்கொண்டனர்.
Powered by Blogger.