ஐ.நாவில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் திருமுருகன் காந்தியுடனான சந்திப்பு(காணொளி)

ஜெனீவாவில் இன்று ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பக்கவறை சந்திப்பு ஐ.நாவில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் திருமுருகன் காந்தி
அவர்கள் பங்கு பற்றினார் .இவ் சந்திப்பின் போது  எமது செய்தியாளர் ஆனந் திருமுருகன் காந்தியுனான சந்திப்பு பின்வருமாறு!
Powered by Blogger.