தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா. நோக்கி "பொங்குதமிழ்"- 17.09.2018

ஐ.நா முன்றலில்   இன அழிப்பிற்கு  நீதி கேட்டு தமிழீழ இலட்சியப்பற்றுடன்  கொள்கைக்காக அணிதிரண்ட ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள்!!!

No comments

Powered by Blogger.