தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயற்பட்டாளார்கள் உடன் அவசர சந்திப்பு.!

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைமை செயலகத்தில் கட்சி தலைவர் மற்றும் பொதுச் செயலாளர் கட்சியின் செயற்பட்டாளார்கள் உடன் அவசர சந்திப்பு.

No comments

Powered by Blogger.