தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் விபரணங்கள்2018(காணொளி)

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள் நடைபெறும் அனைத்து நாடுகளின்   விபரணங்களின் காணொளி தொகுப்பு

நாம் ஒரு இலட்சிய விதையயை விதைத்திருக்கின்றோம்.அதற்கு எமது வீரர்களின் இரத்தத்தைப் பாய்ச்சி வளர்க்கின்றோம். இந்த விதை வளர்ந்து விருட்சமாகி எமது மாவீரர்களின் கனவை நனவாக்கும் 
-தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்
Powered by Blogger.