சாவக்காடு பகுதியில் கல்விக்கரம்!

கல்விக்கரம் குழுவினர் இன்று 28/12/2018 சாவக்காடு பகுதியில் உள்ள மாணவர்களிற்கு கற்கை உபகரணங்கள்  வழங்கப்பட்டது.

No comments

Powered by Blogger.