ஈழத்தமிழர் இன்றய காலகட்டத்தில் அரசியல் தேவை எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது -மு.திருநாவுக்கரசு!

முள்ளிவாய்க்காலில் சிங்களமும் ஹிந்தியமும் அடைந்த வெற்றியென்பது இராணுவ வெற்றியன்று, அது இனப்படுகொலையால் அடைந்த கோழைத்தனமான வெற்றி- ஈழத்தின் மூத்த ஆய்வாளர் திருநாவுக்கரசு

No comments

Powered by Blogger.