வேலைவாய்ப்பு உறுதிச்சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி கோட்டையை நோக்கி மாபெரும் கோரிக்கை பேரணி!

 
மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு 90% வேலைவாய்ப்பு

உறுதிச்சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி கோட்டையை நோக்கி மாபெரும் கோரிக்கை பேரணி!

நாள்: 28-02-2019, சென்னை.


No comments

Powered by Blogger.