யேர்மனி வூப்பெற்றால் எதிரான நெடுஞ்சாலையில் பாரிய விபத்து!!

வூப்பெற்றால் எதிர்த்த சாலையில் திசையில் கோல்ப்ர்த் மற்றும் முங்ஸ்டன்   ஆகிய இடங்களுக்கு இடையே ரெம்ஸ்சைட் திசையில் காலை 9.20 மணியளவில் விபத்து இடம்பெற்றது.மகிழுந்து சாரதி 31 வயதானவர் வேக கட்டுப்பாட்டை எதிர்த்துப் போராடி, தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்து, ஒரு பார ஊர்தி முகத்திற்கு எதிரான எதிரிடையிலான பாதையில் விலகிச்சென்று அங்கு மகிழுந்து நிறுத்தப்பட்டது.

உடனடியாக காவு வண்டியில் வருகை தந்த மீட்ப்புப் பணியாளர்கள் கடுமையான காயமடைந்த பெண்ணை உடனடி காவு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை நடத்தினர். மகிழுந்து இழுத்துச் செல்ல வேண்டியிருந்தது.

விபத்து பதிவு மற்றும் வாகனம் மீட்பு காலத்திற்கு, சாலை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தது.
Powered by Blogger.