கொழும்பு முஸ்லீம் பள்ளிவாசல் ஒன்றில் கைபட்ட்ரபட்ட பொருட்கள்!

கொழும்பு முஸ்லீம் பள்ளிவாயல் ஒன்றை சோதனை இட்ட அதிரடிப்படையினர் அங்கு Tramadol எனும் நாக்கோட்டிக் குளிசை.நரம்பியல் நோவு நீக்கி மற்றும் உடல் புத்துணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் குளிசை ஆயிரக்கணக்கில் அங்கு கைப்பற்றினர்.  
Powered by Blogger.