கோப்பாய் ஸ்ரீ சித்திரவேலாயுத சுவாமி கோவில் வருடாந்த மஹோற்சவ தேர்த்திவிழா!📷

கோப்பாய் ஸ்ரீ சித்திரவேலாயுத சுவாமி கோவில் வருடாந்த மஹோற்சவ தேர்த்திவிழா!
Powered by Blogger.