இந்த பொண்ணு கொழும்பில் இருக்கும் போது யாழ்ப்பாண தமிழ் தான் கதைத்தாவா??

இந்த பொண்ணு கொழும்பில் இருக்கும் போது யாழ்ப்பாண தமிழ் தான் கதைத்தவையா?

ஸ்ரீலங்கால யாழ்ப்பாண தமிழ் வெக்கம்.  இந்தியாவில பெருமை.🤣

#Enna_nadippuda_saami😫

No comments

Powered by Blogger.