முற்றத்து மல்லிகை பாடல் விரைவில்!!

கவிஞர் லதீப்பின் வரிகளிலும் Sri Nirmalan இசையிலும் Prasath Kumaru Par Theepan வன்னி தமிழன் லின்ரன் Rexsan Vicky Nirojan Niro thaas ஆகியோரின் குரல்களிலும் தைப்பொங்கல் தினமன்று
வெளியாகிறது  உழவன் பாடல்.
கலைஞர்களுக்கு தமிழ் அருள் இணையம் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கின்றது.!
Powered by Blogger.