தெமட்டகொடையில் ரயில் மற்றும் பேரூந்து விபத்து!📷

தெமட்டகொடை பெற்றோலிய எரிபொருள் ரயிலுடன் பாடசாலை பேரூந்து ஒன்று விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது.
Powered by Blogger.