விழிப்புத்தான் விடுதலைக்கு முதற்படி!

 தாயகம், தேசியம், சுயநிர்ணயம் எனும் கொள்கை அடிப்படையில் அதனை முன்னிறுத்தி களத்தில் நிற்கும் சைக்கிள் சின்னத்தில் போட்டியிடும் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியை வலுப்படுத்துவோம். யாழ் மாவட்டத்தின் வேட்பாளர்கள்.
விழிப்புத்தான் விடுதலைக்கு முதற்படி...!
Powered by Blogger.