கொழும்பில் 3 மேம்பாலங்கள் : அமைச்சரவை அனுமதி

 

கொம்பனித்தெரு ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உத்தராநந்த மாவத்தையில் 3 மேம்பாலங்களை நிர்மாணிக்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Powered by Blogger.