தடைகளையும், அச்சுறுத்தல்களையும் மீறி தமது அஞ்சலி!

 இன அழிப்பு அரசின் பல்வேறு தடைகளையும், அச்சுறுத்தல்களையும் மீறி தமது இல்லங்களில் ஒன்று கூடி உணர்வுபூர்வமாக மாவீரர்களை நினைவு கூர்ந்த மக்கள். 

 #மாவீரர்நாள்2020.

Blogger இயக்குவது.