ஆட்டிசம் (Autism) என்றால் என்ன?


ஆட்டிசம் (Autism) என்பது ஒரு நரம்பியல்-வளர்ச்சிக் கோளாறு ஆகும், இதன் மூலம் மூளையின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டில் குறுக்கீடு காரணமாக ஏற்படும் ஒரு குறைபாடு என்று நாம் கருதுகிறோம்.

 ஆட்டிசம் (Autism) என்பது ஒரு காரணத்தினால் ஏற்படும் ஒரு இயலாமை அல்ல, ஆனால் லேசானது முதல் கடுமையானது வரை மாறுபடும் அறிகுறிகளின் தொகுப்பின் விரிவான நோயறிதலைக் குறிக்கிறது. 

எனவே, இது ஆட்டிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறு (ASD) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆட்டிசம் (Autism) சாதாரண செயல்பாட்டின் 4 பகுதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது… 

1. சமூக திறன்களின் வளர்ச்சியில் குறைபாடு (Social Interactions) :- இந்த குழந்தைகள் தங்களை மற்றவர்களுடன், பொருள்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை அர்த்தமுள்ளதாக தொடர்புபடுத்துவதில்லை. அவர்களுக்கு கண் தொடர்பு (Eye contact) குறைவாக உள்ளது, அவர்கள் தங்கள் சொந்த உலகில் வாழ்கிறார்கள், மற்றவர்களுடன் பழகுவதில் அவர்களுக்கு சிரமம் உள்ளது. 

2. தாமதமான மற்றும் மாறுபட்ட மொழி வளர்ச்சி மற்றும் தொடர்பு (Communication issues) :- அவர்கள் பேச்சை தாமதப்படுத்தியுள்ளனர், இந்த குழந்தைகளில் எக்கோலலியா (Echolalia - Repeated same words) பொதுவானது.

 3. ஒரே மாதிரியான மீண்டும் மீண்டும் நடத்தை மற்றும் செயல்கள் (Behavioral issues) :- அவர்கள் தங்கள் வழக்கமான அட்டவணையில் வெறி கொண்டுள்ளனர். 

அவர்கள் குறுகிய அளவிலான நலன்களைக் காட்டுகின்றன. அவர்கள் கற்பனை இல்லாது, நாடகத்தை பாசாங்கு (Imitate) செய்கிறார்கள், இது கற்றலை கடினமாக்குகிறது.

 4. உணர்ச்சி உள்ளீடுகளுக்கு அசாதாரண பதில் (Sensory Issues):- பார்வை, கேட்டல், தொடுதல், வலி, வாசனை மற்றும் பிற உணர்ச்சி உணர்வுகளுக்கு அசாதாரண பதில்கள். 

இந்த அம்சங்கள் பரந்த நிறமாலையில் பரவுகின்றன, மேலும் அவை குழந்தையுடன் மாறுபடலாம்.

Blogger இயக்குவது.