தடுப்பூசி பரிசோதனையை ஆரம்பித்தது மொடர்னா!


 மொடர்னா நிறுவனம் தனது கொரோனா தடுப்பூசியை ஆறு மாதங்கள் முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு பரிசோதிக்கத் ஆரம்பித்துள்ளது.

ஏனெனில் மருந்து நிறுவனம் குழந்தைகளுக்கு அதன் தடுப்பூசிக்கான அனுமதியை விரிவுபடுத்த முற்படுகிறது என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

குழந்தைகளிடையே பரிசோதனையைத் தொடங்க அமெரிக்காவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் மொடர்னா முதன்மையானது.

"முதல் பங்கேற்பாளர்கள் 6 மாதங்கள் முதல் 12 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகளில், கொரோனாவுக்கு எதிரான நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி எம்.ஆர்.என்.ஏ -1273 இன் கிட்கோவ் ஆய்வு எனப்படும் கட்டம் 2/3 ஆய்வில் அளவிடப்பட்டுள்ளனர்" என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கிட்கோவ் ஆய்வு என்று அழைக்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனையில், அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் 6 மாதங்கள் முதல் 11 வயதுடைய  சுமார் 6,750 குழந்தைகள் உள்வாங்கப்படவுள்ளனர்.

பரிசோதனை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: முதல் பகுதியில், தடுப்பூசியின் வெவ்வேறு அளவுகள் குழந்தைகள் மீது சோதிக்கப்படுகின்றன.

6 மாதங்களுக்கும் 1 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 25 அல்லது 50 அல்லது 100 மைக்ரோகிராம் அளவில் சுமார் 28 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு அளவு தடுப்பூசி போடப்படும். 

இரண்டாவது பகுதியில் 2 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு 50 அல்லது 100 மைக்ரோகிராம் அளவில் சுமார் 28 நாட்கள் இடைவெளியில்  தடுப்பூசி போடப்படும்.

நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, குழந்தைகள் இரண்டாவது ஊசி போட்ட 12 மாதங்களுக்குப் பின் தொடரப்படுவார்கள்.

பைசர் / பயோஎன்டெக் கொவிட் -19 தடுப்பூசி குழந்தைகளிலும் ஆய்வு செய்யப்படுவதால், தற்போது குழந்தைகளில் பரிசோதிக்கப்படும் கொவிட் -19 தடுப்பூசி மொடர்னா மட்டுமல்ல. 

ஜோன்சன் அண்ஜோன்சன் 12 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட இளம் பருவத்தினருக்கு தடுப்பூசி ஆய்விற்கான திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.

டிசம்பரில், அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் பெரியவர்களுக்கு மொடர்னாவின் கொரோனா தடுப்பூசி மற்றும் 16 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பைசர் / பயோஎன்டெக்கின் கொவிட் -19 தடுப்பூசி ஆகியவற்றை அவசரமாக பயன்படுத்த அனுமதித்தது.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.