புதிய அமைச்சர்கள் நியமனம்!!

 கல்வி அமைச்சர் – சுசில் பிரேம ஜயந்த
*

*■கடற்றொழில் வளங்கள் அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவானந்தா*

*■சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல*

*■போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன*

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.