எங்கே போகிறோம்?அழகுராணி போட்டி 2023

 


மண்ணுக்காக பல்லாயிரம் தியாகங்கள் பல.நில ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக போராடுகிறோம்.இராணுவ மயமாக்கலுக்கு எதிராக போராடுகிறோம்.

இங்கே ஒருகூட்டம் இராணுவத்தை அழைத்து அழகு பார்க்கிறது.


படம் : அழகுராணி போட்டி 2023கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.