ஐ. நா வில் பதிவுசெய்யும் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்!🎦

 


ஈழத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் சிங்களமயமாக்கல் தொடர்பில் ஐ. நா வில் பதிவுசெய்யும் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பின

ர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.