தேசியத் தலைவருக்கு இனிய அகவை தின நிகழ்வு-யேர்மனி !!

 யேர்மனியில் தமிழர் ஒருங்கினைப்பு ஏற்ப்பாட்டில் குறியீடு ஊடாக அணுசரனையுடன் இடம்பெற்ற தேசிய தலைவரின் அகவை நிகழ்வு வூப்பெற்றால் நகரில் வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.