2024ம் ஆண்டு புத்தாண்டை முதலாவதாக நியூசிலாந்து கொண்டாடியது!

 புதிய 2024ம் ஆண்டு புத்தாண்டை முதலாவதாக நியூசிலாந்து நாடு வெகு சிறப்பாக மகிழ்சிகரமாக கொண்டாடியது.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.