கொழும்பில்_வசிக்கும் ஒருவருக்கு_ஒரு மாதத்திற்கு_ரூ.17,000 போதாது!


2023 நவம்பர் மாதத்துடன் தொடர்புடைய மாதாந்திர வறுமைக் கோடு அட்டவணை மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


இந்த நாட்டில் ஒருவர் தனது குறைந்தபட்ச அடிப்படைத் தேவைகளை ஒரு மாதத்தில் பூர்த்தி செய்யத் தேவைப்படும் செலவு ரூ. 16,302 அறிக்கையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.


தேசிய அளவில் காட்டப்பட்ட இந்த எண்ணிக்கை ரூ. 16,112 பதிவாகியிருந்தது.


இந்த அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட பெறுமதிகளின்படி, கொழும்பு மாவட்டத்தில் வசிக்கும் ஒருவர், ஒரு மாதத்தில் தமது குறைந்தபட்ச அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அதிகளவு செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இது ரூ. 17,582 ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.


மொனராகலை மாவட்டத்தில் வசிக்கும் ஒருவருக்கு குறைந்தபட்ச தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ரூ.15,587 செலவாக வேண்டும்.


மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களத்தின் இந்த குறிப்பில், இலங்கையின் 25 மாவட்டங்களில் ஒன்று குறைந்தபட்ச செலவை ஏற்க வேண்டிய மாவட்டமாக மொனராகலை மாவட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.