ஜ நா37வதுகூட்டத்தொடரில் திருமதி சுந்தரராஜ் அருள்வதனா ஊடான நேர்கானல்!

 ஜ நா37வது நடந்து கொண்டிருக்கும் ஜெனீவா மனிதவுரிமைகள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள தாயகத்தில் இருந்து வருகை தந்துள்ள மனிதவுரிமைகள் செயற்பாட்டாளரான திருமதி சுந்தரராஜ் அருள்வதனா அவர்களை இன்றைய தாயக நிலவரங்கள் மற்றும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளின் தொடர் போராட்டங்கள் தொடர்பாகவும் நேர்காணல்  ஊடகவியலாளர் ஆனந்.
Powered by Blogger.