எறியாதேடா சாப்பாட்டை பாடல்(விண்மீன்கள்)விண்மீன்களின் தயாரிப்பில் எறியாதேட சாப்பாட்டை பாடல் 

இயக்கம்:                  புவிகரன் 
பாடல் வரிகள்:      காவியா
இசை:                          இசைமணி PS விமல் 
இசைக்கலவை :  M பகி
பாடகர் :                     நாகமுத்து சசிக்குமார் 
கலையகம் :           இசைக்கபி கலையகம்
Powered by Blogger.