ஈரானுடனான ஒப்பந்த இரத்து வட கொரிய அதிபரின் சீனப் பயணம்!

ஈரானுடனான ஒப்பந்த இரத்து வட கொரிய அதிபரின் சீனப் பயணம்
புட்டீன் பதவியேற்பு .ஜிபுக்தியில் சீனாவால் அமெரிக்கப் படையினருக்குப் பாதிப்பு
சிரியாவிற்கு இரசியாவின் எஸ்-300 போன்றவை பற்றிய கலந்துரையாடல்வேல்தர்மா.
I L C வானலை உலக நகர்வுகள்.
Powered by Blogger.